Đăng ký nhận Newsletter
Đăng ký thành công!
GPDRTE là dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 05/06/2014 theo quyết định số 842/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục Dự án do UNDP tài trợ, trong đó có giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội là Cơ quan chủ quản và Trường Đại học Kinh tế là chủ dự án
     
 Bản quyền thuộc về Ban quản lý dự án GDPRTE